நக்கீரனே........செய்திகளை முந்தித் தரும் அவசரத்தில் புள்ளி விவரத்தை கோட்டை விடலாமா?

நக்கீரனே........ஏன் இந்த அவசரம் ?


சற்று முன் நக்கீரன் இணையதளத்தில் வந்த செய்தி :

இடைத்தேர்தல்: 60 சதவீத ஓட்டுப்பதிவு.

இதை tamilish இணையதளத்தில் இடுக்கயாகவும் போட்டு விட்டார்கள்.

5 நிமிட இடைவெளியில் பார்த்தால் ?

இடைத்தேர்தல்: 70 சதவீத ஓட்டுப்பதிவு என்று இருக்கிறது.

ஏற்கனவே வெளியிட்ட இடுக்கையின் தலைப்பையும், செய்தியையும் மாற்றினர்

1 மணி நேரத்திற்கு பின்னர் இப்பொழுது நக்கீரன் இணையத்தில் ர்த்தால்....

இடைத்தேர்தல்: 66 சதவீத ஓட்டுப்பதிவு என்று இருக்கிறது.


செய்திகளை முந்தித் தரும் அவசரத்தில் புள்ளி விவரத்தை கோட்டை விடலாமா?

அவசர செய்திகளை தரும் பட்சத்தில் சில தவறுகள் நேரலாம்,

அதுக்காக இப்படியா ?

ஒரே செய்திக்கு தொடர்புடைய புள்ளி விவரங்கள் மூன்று முறை மாறி இருக்கிறது.
ஏன் இந்த அவசரம், ஏன் இந்த வேறுபாடு ?

இதைக் குறையாக சொல்லவில்லை.....நக்கீரனின் தீவிர வாசகன் என்ற வகையில் சொல்கிறேன்.

Posted by போவாஸ் | at 8:39 PM

0 கருத்துக்கள்:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails