திமுக, அதிமுக - ஒரு வித்தியாசம்.

எளிதில் அணுகக் கூடிய தலைமையையும், தலைவர்களையும், மக்களோடு மக்களாக இருந்து, மக்களுக்காகவே பாடுபடும் ஒரே கட்சி திமுக மட்டுமே என்பதற்கு பல எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கின்றன. அதில் இதுவும் ஒன்று.
திமுகவிற்கு நேர்மாறாக, மக்களை விட்டு விலகி இருக்கும் கட்சியாக அதிமுக உள்ளது என்பதற்கு இதுவே சிறந்த எடுத்துக்காட்டு.

Posted by போவாஸ் | at 2:02 PM

0 கருத்துக்கள்:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails