அழ​கு​ப​டுத்​தப்​பட்ட மெரினா கடற்கரையை முதல்வர் திறக்கிறார்


அழ​கு​ப​டுத்​தப்​பட்​டுள்ள மெரினா கடற்​க​ரையை முதல்​வர் கரு​ணா​நிதி டிசம்​பர் 20}ம் தேதி திறந்து வைக்​க​வுள்​ளார் என்று துணை முதல்​வர் மு.க.​ ஸ்டா​லின் கூறி​னார்.​
Swine Flu
​ சென்னை மாந​க​ராட்சி சார்​பில் மருத்​துவ அலு​வ​லர்​கள்,​​ மருந்​தா​ளு​நர்​கள்,​​ களப்​ப​ணி​யா​ளர்​கள்,​​ தொழில்​ப​யிற்சி முதல்​வர் உள்​ளிட்ட பல்​வேறு பணி​யி​டங்​க​ளுக்கு பணி நிய​மன ஆணை​கள் மற்​றும் கருணை அடிப்​ப​டை​யி​லான பணி நிய​மன ஆணை​கள் வழங்​கும் விழா சென்னை தேனாம்​பேட்டை அன்​ப​கத்​தில் உள்ள அண்ணா மன்​றத்​தில் சனிக்​கி​ழமை நடை​பெற்​றது.​ இதில் பங்​கேற்று பணி நிய​மன ஆணை​களை வழங்​கிய துணை முதல்​வர் மு.க.​ ஸ்டா​லின் பேசி​யது:​

​சென்​னையை சிங்​கா​ரச் சென்​னை​யாக மாற்​று​வ​தற்​காக,​​ பல்​வேறு வளர்ச்​சிப் பணி​கள் மேற்​கொள்​ளப்​பட்டு வரு​கின்​றன.​ இந்த முயற்​சி​யில் இது​வரை 85 சத​வீத பணி​கள் முடிக்​கப்​பட்​டுள்​ளன.​
​ உல​கின் இரண்​டா​வது பெரிய கடற்​க​ரை​யாக விளங்​கும் மெரினா கடற்​க​ரையை அழ​கு​ப​டுத்​தும் பணி​கள்,​​ முடி​வ​டைந்​துள்​ளன.​ நேப்​பி​யர் பாலம் முதல் கலங்​கரை விளக்​கம் வரை 3.10 கி.மீ.​ நீளத்​துக்கு ரூ.​ 25.92 கோடி​யில் அழ​கு​ப​டுத்​தப்​பட்​டுள்​ளது.​ அழ​கு​ப​டுத்​தப்​பட்​டுள்ள மெரினா கடற்​க​ரையை முதல்​வர் கரு​ணா​நிதி வரும் 20}ம் தேதி திறந்து வைக்​க​வுள்​ளார்.​

இது​போல் ரூ.​ 100 கோடி செல​வில் உரு​வாக்​கப்​பட்டு வரும் அடை​யாறு பூங்​காவை,​​ 2010 நவம்​பர் மாதம் முதல்​வர் திறந்து வைப்​பார்.​ கூவத்​தைச் சீர​மைக்க எனது தலை​மை​யில் ஆணை​யம் அமைக்​கப்​பட்​டுள்​ளது.​ இந்​தப் பணி​யும் நிறை​வேற்​றப்​பட்டு சென்னை மக்​க​ளுக்​குப் பரி​சாக அளிக்​கப்​ப​டும் என்​றார்.​

விழா​வில் 4 மருத்​து​வர்​கள்,​​ 7 மருந்​தா​ளு​நர்​கள் ஆகி​யோ​ருக்கு பணி நிய​மன ஆணை​க​ளும்,​​ 107 நபர்​க​ளுக்கு கருணை அடிப்​ப​டை​யில் பணி நிய​ம​னங்​க​ளும்,​​ தொழிற்​ப​யிற்சி முதல்​வர் உள்​பட 7 அலு​வ​லர்​க​ளுக்கு பணி நிரந்​தர ஆணை​கள் மற்​றும் 15 மலே​ரியா களப் பணி​யா​ளர்​க​ளுக்கு ஆணை​க​ளும் வழங்​கப்​பட்​டன.​

மேயர் மா.​ சுப்​பி​ர​ம​ணி​யன்,​​ மாந​க​ராட்சி கமி​ஷ​னர் ராஜேஷ் லக்​கானி,​​ துணை மேயர் ஆர்.​ சத்​தி​ய​பாமா,​​ கவுன்​சில் எதிர்க் கட்​சித் தலை​வர் சைதை ரவி உள்​ளிட்​டோர் விழா​வில் பங்​கேற்​ற​னர்

Posted by போவாஸ் | at 9:41 AM

0 கருத்துக்கள்:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails